کارگاه کاربرد بیوانفورماتیک در کشف میکرو آر ان ای های جدید و تعیین ژن های هدف

به کانال تلگرامی انجمن ژنتیک ایران بپیوندید …
17 آذر 1395
سخنرانی دکتر مهدی زهراوی طی نشستی با محور محصولات تراریخته در خدمت تولید غذای سالم
17 آذر 1395

کارگاه کاربرد بیوانفورماتیک در کشف میکرو آر ان ای های جدید و تعیین ژن های هدف

 کامل ترین مجموعه کارگاه در مباحث مربوط به میرناها : 

کاربرد بیوانفورماتیک در کشف میکرو آر ان ای های جدید و تعیین ژن های هدف

در تاریخ 9 و 10 دی 95 در ساختمان پارک و فناوری تربیت مدرس برگزار می شود.

1

دیدگاه ها بسته شده است