کارگاه و سمینار 2 روزه ” ممیزی داخلی و مبانی کیفیت و اصول استقرار سیستم مدیریت کیفیت در آزمایشگاههای ژنتیک پزشکی، تشخیصی و پاتولوژی”

کارگاه تجزیه و تحلیل داده های مختلف علمی با نرم افزار آماری R
3 می 2017
ششمین نمایشگاه بین‌المللی فناوری و نوآوری (INOTEX 2017
3 می 2017

کارگاه و سمینار 2 روزه ” ممیزی داخلی و مبانی کیفیت و اصول استقرار سیستم مدیریت کیفیت در آزمایشگاههای ژنتیک پزشکی، تشخیصی و پاتولوژی”

 شبکه تحقیقات پزشکی مولکولی وزارت بهداشت (صادر کننده گواهی های رسمی، آموزشی معتبر در کشور) در نظر دارد در راستای اهداف و رسالت آموزشی خود جهت سرعت بخشیدن به ارتقاء سطح علمی، تحقیقاتی و تکنیکی متخصصین علوم آزمایشگاهی و همچنین ارتقاء سطح کمی و کیفی دانش آنها از تاریخ1 الی 2 خرداد 1396 کارگاه و سمینار 2 روزه ” ممیزی داخلی و مبانی کیفیت و اصول استقرار سیستم مدیریت کیفیت در آزمایشگاههای ژنتیک پزشکی، تشخیصی و پاتولوژی” را با همکاری آزمایشگاه مرجع سلامت وزارت بهداشت ، انجمن ژنتیک ایران و انجمن علمی متخصصین علوم آزمایشگاهی ایران برگزار نماید.

کارگاه فوق دارای امتیاز بازآموزی از انجمن علمی متخصصین علوم آزمایشگاهی بالینی ،گواهی رسمی معتبر از شبکه تحقیقات پزشکی مولکولی وزارت بهداشت و تائیدیه آزمایشگاه مرجع سلامت (جهت آزمایشگاه ها)می باشد.

برگزار کننده:
شبکه پزشکی مولکولی وزارت بهداشت

با همکاری:
آزمایشگاه مرجع سلامت وزارت بهداشت
انجمن ژنتیک ایران
انجمن علمی متخصصین علوم آزمایشگاهی بالینی ایران

زمان:1 الی 2 خرداد 96
محل اجرا: انستیتو پاستور ایران

تلفن های ثبت نام:
66954324_021
64112449_021

لینک خبری ( کلیک کنید):
http://www.irmolmednet.ir/html/index.php?name=News&file=article&sid=237

1

دیدگاه ها بسته شده است