کارگاه مبانی آنالیز داده های نسل جدید تعیین توالی (NGS)

پیشکسوت علم ژنتیک ایران درگذشت
6 ژوئن 2016
پنجمین سمینار کشوری: مشاوره ژنتیک و نقش آن در پیشگیری از معلولیت ها
15 ژوئن 2016

کارگاه مبانی آنالیز داده های نسل جدید تعیین توالی (NGS)

 http://www.nigeb.ac.ir/web/guest/home?p_p_id=101_INSTANCE_GJiN&p_p_lifecycle=0&p_p_state=maximized&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-2&p_p_col_pos=2&p_p_col_count=8&_101_INSTANCE_GJiN_struts_action=%2Ftagged_content%2Fview_content&_101_INSTANCE_GJiN_redirect=%2Fweb%2Fguest%2Fhome&_101_INSTANCE_GJiN_assetId=1002258

1

دیدگاه ها بسته شده است