کارگاه آموزشی کاربرد نرم افزار R در تجزیه تنوع ژنتیکی و ژنتیک جمعیت (برمبنای نشانگرهای مولکولی)

دوره های تابستانی انجمن ژنتیک ایران و موسسه ژن پژوهان ابن سینا
22 ژوئن 2019
تهیه مجموعه سلولی حیوانات/ شناسنامه دار شدن رده های سلولی
10 آگوست 2019

کارگاه آموزشی کاربرد نرم افزار R در تجزیه تنوع ژنتیکی و ژنتیک جمعیت (برمبنای نشانگرهای مولکولی)

انجمن ژنتیک ایران برگزار می‌نماید:

کارگاه آموزشی

کاربرد نرم افزار R در تجزیه تنوع ژنتیکی و ژنتیک جمعیت

(برمبنای نشانگرهای مولکولی)

وکتور، ماتریس و قالب داده‌های نشانگرهای مولکولی (SNP، SSR، ISSR، AFLP و …)

پارامترها و آزمو‌ن‌های ژنتیکی (فراوانی آللی و ژنوتیپی، تعادل هاردی واینبرگ، هتروزیگوسیتی، پلی‌مورفیسم و…)

پارامترهای افتراق و فواصل ژنتیکی بین جمعیت‌ها و افراد

بررسی ساختار ژنتیکی (Structure) جمعیت‌ها

تجزیه واریانس مولکولی (AMOVA)

تجزیه چند متغیره نشانگرهای مولکولی

رسم نمودارهای تفکیک جمعیت‌ها و پراکنش افراد، درخت فیلوژنی، کلاستر و Heatmap

کار با پکیج‌های adegenet، poppr، pegas، hierfstat، ape، mmod، ade4 و vegan

مدرس: دکتر مهدی زهراوی

عضو هیأت علمی بانک ژن گیاهی ملی ایران

زمان برگزاری: 30 تیر 1398

مکان برگزاری: انجمن ژنتیک ایران

هزینه ثبت نام: 140 هزار تومان

تلفن ثبت نام و اطلاعات:

021-81032250

09129725041

09120594811

دیدگاه ها بسته شده است