کارگاه آموزشی کاربرد نرم افزار R در آنالیزتنوع ژنتیکی و ژنتیک جمعیت (برمبنای نشانگرهای مولکولی)

ضرورت توجه به نابودی ذخایر ژنتیکی
18 ژانویه 2017
سلسله نشست های هم اندیشی تخصصی ذخایر ژنتیکی و زیستی
21 ژانویه 2017

کارگاه آموزشی کاربرد نرم افزار R در آنالیزتنوع ژنتیکی و ژنتیک جمعیت (برمبنای نشانگرهای مولکولی)

انجمن ژنتیک ایران با همکاری موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر برگزار می کند. کارگاه آموزشی کاربرد نرم افزار R در آنالیزتنوع ژنتیکی و ژنتیک جمعیت (برمبنای نشانگرهای مولکولی)

مدرس : دکتر مهدی زهراوی

زمان : 8 اسفند 95 تاریخ . 8 صبح الی 15 با پذیرایی

شماره کارت انجمن ژنتیک ایران: 6104337754915047

شماره حساب انجمن ژنتیک ایران : 4064549570

برای ثبت نام، وجه واریزی خود را به شماره های فوق واریز نمایید و سپس عکس یا اسکن فیش واریزی خود را همراه با عنوان کارگاه و نام و نام خانوادگی خود به شماره تلفن 09124260105 تلگرام نمایید.

جهت هرگونه سوال یا اطلاعاتی با شماره تلفن09124260105 – 09120594811-81032250 تماس حاصل فرمایید.

1

دیدگاه ها بسته شده است