کارگاه آموزشی تئوری و عملی طراحی پرایمر

آزمایشگاه ژنتیک پزشکی سلاله
9 ژانویه 2016
شماره پاییز فصلنامه ژنتیک نوین منتشر شد.
11 ژانویه 2016

کارگاه آموزشی تئوری و عملی طراحی پرایمر

کارگاه آموزشی تئوری و عملی طراحی پرایمر

15 بهمن ماه 1394

برگزارکننده: معاونت پژوهشی جهاد دانشگاهی همدان

سرفصل‌های کارگاه:

· آشنایی با اصول PCR، واکنش و برنامه PCR

· آشنایی با اصول طراحی پرایمر

· آشنایی با نرم افزار Oligo (نرم افزار تخصصی طراحی پرایمر)

· طراحی پرایمر با استفاده از نرم افزار الیگو

هزینه شرکت در کارگاه: 70 هزار تومان برای شرکت‌کنندگان آزاد و 50 هزار تومان با تخفیف برای دانشجویان با ارائه کارت دانشجویی

با ارائه گواهی معتبر شرکت در کارگاه از طرف جهاد دانشگاهی همدان

ظرفیت کارگاه: 30 نفر (اولویت با افرادی است که زودتر ثبت‌نام کنند)

1

دیدگاه ها بسته شده است