چهارمین دوره برنامه کشوری” تربیت زیست پژوهشگر” شهریور 1398

تولید داروی گیاهی برای درمان پارکینسون
11 آگوست 2019
آزمایش خونی که مرگ را پیش‌بینی می‌کند.
21 آگوست 2019

چهارمین دوره برنامه کشوری” تربیت زیست پژوهشگر” شهریور 1398

 

چهارمین دوره برنامه کشوری” تربیت زیست پژوهشگر” شهریور ۱۳۹8

پکیج شماره ۱

الف) آنالیز بیان miRNA و پیش بینی ژن های هدف 3 و 4 شهریور

هزینه ثبت نام دانشجویی: ۲۵۰ هزار تومان، غیر دانشجویی: ۳۰۰ هزار تومان

ب) بیوانفورماتیک 5 و 6 شهریور

هزینه ثبت نام دانشجویی: ۲۵۰ هزار تومان، غیر دانشجویی: ۳۰۰ هزار تومان

ج) تشخيص قبل از تولد در بیماری های ژنتیکی ۷ و ۸ شهریور

هزینه ثبت نام دانشجویی:  ۲۵۰ هزار تومان، غیر دانشجویی: ۳۰۰ هزار تومان

 تذکر مهم:

 برای ثبت نام این پکیج می بایست با شماره تلفن های 86073470 – 86073491 تماس گرفته شود.

 ۱۰ درصد تخفیف برای افرادی که کل پکیج را ثبت نام می نمایند.

 

پکیج شماره ۲

الف) DNA SIS MAX3.0 21 و ۲۲ شهریور

هزینه ثبت نام دانشجویی: ۲۰ هزار تومان و غیر دانشجویی: ۳۰۰ هزار تومان

ب) روشهای تجزیه دستگاهی ، UV, NMR , HPLC 23 و ۲4 شهریور

هزینه ثبت نام دانشجویی: 4۰۰ هزار تومان، غیر دانشجویی: 6۰۰ هزار تومان

ج) کریسپر، ابزار ویرایش ژنی ۲۵ و ۲6 شهریور

هزینه ثبت نام: دانشجویی ۲۰۰ هزار تومان، غیر دانشجویی: ۳۰۰ هزار تومان

د) طراحی پرایمر ۲۷ شهر یور

هزینه ثبت نام دانشجویی: ۱۰۰ هزار تومان، غیر دانشجویی: ۱۵۰ هزار تومان

ذ) تجزبه و تحلیل پیشرفته داده های تشخیص و Real Time PCRدر حوزه تحقیقات کلینیک ۲۸ و ۲۹ شهریور

هزینه ثبت نام دانشجویی: ۳۵۰ هزار تومان، غیر دانشجویی: 450 هزار تومان

ر) کشت سلولهای بنیادی و بررسی رفتار سلولی در مهندسی بافت ۳۰ و ۳۱ شهر بور

هزینه ثبت نام دانشجويي ۳۰۰ هزار تومان، غیر دانشجویی 4۰۰ هزار تومان

تذکر مهم:

برای ثبت نام این پکیج می بایست با شماره تلفن ۰۲۱444۳۷64۷ تماس گرفته شود.

 15 درصد تخفیف برای افرادی که کل پکیج را ثبت نام می نمایند.

 

پکیج شماره ۳

1) دوره جامع تکنیک های مولکولی در بالین (VIP) شهریور و مهر

سرفصلها:

 • اصول روش های تشخیص مولکولی

 • آموزش نحوه انتخاب دستگاهها و طراحی زیرساخت آزمایشگاه ژنومیکس

 • کاربردهای بالینی و معرفی خدمات موجود در بازار

 • معرفی کیت های تشخیصی و نحوه استفاده در بالين

 • آشنایی با بانک های اطلاعاتی مانند UMD , ENCODE , Ensemble , HGVs , HapMap , MutDB

 • نحوه پذیرش مريض و مشاوره برای خدمات NGS

 • آشنایی با روش های آماده سازی نمونه و شرایط ارسال

 • دستور نویسی در سیستم عامل لینوکس

 • فایل فرمت های NGS

 • کنترل کیفی فایل FASTQ

 • Genome mapping & alignment

 • Post-alignment processing

 • Variant Calling

 • Variant Filtering

 • آشنایی با استراتژی های فیلترینگ

 • استانداردهای NGS باليني

 • آشنایی با اصول گزارش کردن تغییرات ژنتیکی

 • گزارش نویسی بالینی NGS بر اساس گایدلاین های جهانی

 • Incidental finding

 • NGS بیماران سرطانی

 • جلسات رفع اشکال ( Troubles lofs ting)

 • Solid cancers

 • Inherited Cancers

 • Neoplastic Hematopathology

 • Infectious Diseases

تذکر مهم: این دوره با شرایط VIP برگزار می گردد.

برای ثبت نام این پکیج می بایست با شماره تلفن: 09198052826 تماس گرفته شود.

” دبیر خانه شبکه پزشکی مولکولی کشور”

دیدگاه ها بسته شده است