پیام تبریک انجمن ژنتیک ایران خدمت سرکار خانم دکتر خوش خلق سیما

جلسه مشترک هیات مدیره انجمن ژنتیک و هیات تحریریه مجله ژنتیک نوین
24 آبان 1394
یوزپلنگ ایرانی بر فراز آسمان ها
24 آبان 1394

پیام تبریک انجمن ژنتیک ایران خدمت سرکار خانم دکتر خوش خلق سیما

سرکار خانم دکتر خوش خلق سیما

سرپرست محترم پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی ایران

مسئولیت ها در نظام جمهوری اسلامی امانتی گرانبهاست که سپردن آن بدست شایستگان وظیفه مسئولین و مدیران عالی کشور است و پذیرش هر مسئولیت نیز بارگرانی است که میتواند موجبات سربلندی و رضایت الهی را در پی داشته باشد. در این برهه حساس کشور و در دهه پیشرفت و عدالت که جهاد علمی اساس استقلال، پیشرفت و اقتدار کشور است، انتصاب شایسته جنابعالی در این مسئولیت را تبریک عرض نموده و آرزوی توفیقات الهی در عرصه بهره گیری از علم و فناوری و سربلندی روز افزون شما را از خداوند منان خواستارم.

رئیس انجمن ژنتیک ایران

دکتر محمود تولایی

1

دیدگاه ها بسته شده است