نقش اخلاق در ترجمه سخنران: جناب آقای دکتر مهدی افشار

سمینار بین المللی تازه های پیشگیری، تشخیص و درمان استئوپروز
26 نوامبر 2016
آماده‌سازی مقدمات ارائه خدمات ژنتیک در مجموعه بیمارستان‌های ذیل دانشگاه‌های علوم پزشکی بقیه‌الله (عج)
29 نوامبر 2016

نقش اخلاق در ترجمه سخنران: جناب آقای دکتر مهدی افشار

 عنوان: « نقش اخلاق در ترجمه »

سخنران: جناب آقای دکتر مهدی افشار

زمان: دوشنبه مورخ 1395/09/15ساعت16:30 الی 18

مکان: چهارراه کارگرشمالی- بلوار فاطمی غربی- خیابان شهید اعتمادزاده- خیابان گردآفرید- پلاک 18- طبقه سوم

1

دیدگاه ها بسته شده است