ملاقات مشترک روسای انجمن های ژنتیک، بیوتکنولوژی و ایمنی زیستی با آقای دکتر نوبخت

برگزاری نخستین جلسه “هم اندیشی تدوین استانداردهای ژنتیک”
29 دی 1389
ملاقات رییس هیات مدیره انجمن ژنیک با آقای دکتر سالار آملی
29 دی 1389

ملاقات مشترک روسای انجمن های ژنتیک، بیوتکنولوژی و ایمنی زیستی با آقای دکتر نوبخت

ملاقات مشترک روسای انجمن های ژنتیک، بیوتکنولوژی و ایمنی زیستی با آقای دکتر نوبخت در مورخه 2/10/87 در دفتر معاون پژوهش مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام صورت گرفت. در این جلسه در مورد لایحه ایمنی زیستی بحث و تبادل نظر گردید.

1

دیدگاه ها بسته شده است