معرفی شاخه دانش آموزی و دانشجویی

دومین همایش ملی و کارگاه های تخصصی علوم و فناوری نانو
12 بهمن 1393
اولین همایش بین المللی و نهمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران
12 بهمن 1393

معرفی شاخه دانش آموزی و دانشجویی

شاخه دانش آموزی و دانشجویی انجمن ژنتیک ایران در خرداد ماه سال 1393 برای تحقق بخشیدن به بخشی از اهداف رفیع انجمن از جمله موارد زیر تشکیل گردید:
 

1- معرفی و شناساندن هرچه بیشتر علم ژنتیک و علوم مرتبط در بین دانش آموزان و دانشجویان و استفاده از این نیروی عظیم جهت پیشبرد و توسعه علوم ژنتیک

2- آموزش و ترویج علوم وابسته به ژنتیک در بین دانش آموزان و دانشجویان

3- ایجاد ارتباط علمی بین دانشجویان رشته های مختلف مرتبط با ژنتیک 

4- آسیب شناسی مشکلات موجود برای بهره برداری صحیح علم ژنتیک بین دانشگاهیان و دانش آموزان

5- برنامه ریزی و اقدامات اجرایی در برگزاری کارگاه های آموزشی، اردوها و بازدیدهای علمی برای دانش آموزان و دانشجویان

6- مشاوره علمی به مدارس و موسسات آموزش عالی در زمینه های علم ژنتیک

7- انجام سایر فعالیت های اجرایی در راستای اهداف انجمن

8- همکاری و مشارکت در برگزاری کنگره های علمی
 

1

دیدگاه ها بسته شده است