معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان محیط زیست، رئیس دبیرخانه شورای ایمنی زیستی را منصوب کرد.

دومین کنگره بین المللی و دواردهمین کنگره سالیانه کلینیکال انکولوژی ایران
11 سپتامبر 2017
تبریک انجمن ژنتیک ایران به سرکار خانم دکتر خوش خلق سیما
11 سپتامبر 2017

معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان محیط زیست، رئیس دبیرخانه شورای ایمنی زیستی را منصوب کرد.

 دبیرخانه شورای ملی ایمنی زیستی براساس مصوبه هیات وزیران دولت هشتم به تصویب رسید و ریاست و بنیانگذاری آن و همچنین مرجعیت ملی ایمنی زیستی با حکم وزیر جهاد کشاورزی به بهزاد قره یاضی سپرده شد. اما در دولت نهم، دبیرخانه این شورا به سازمان حفاظت محیط زیست منتقل شد.

نیره اعظم خوش خلق سیما دانشیار و رئیس پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی، دارای مدرک کارشناسی مهندسی کشاورزی از دانشگاه ارومیه و فوق لیساس تغذیه گیاهی است. وی دکترای فیزیولوژی گیاهی خود را در سال ۷۷ از دانشگاه هیروشیمای ژاپن دریافت کرده و بیش از ۱۲۰ مقاله علمی در نشریات معتبر داخلی، بین المللی و سمینارهای داخلی و خارجی دارد.

عضو هیات علمی بخش فیزیولوژی مولکولی پژوهشکده بیوتکنولوی کشاورزی از سال ۱۳۷۸ تاکنون، معاون و قائم مقام پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی (۱۳۷۹ تا ۱۳۸۴)، قائم مقام پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی (۱۳۹۲ تا مهرماه ۱۳۹۴) مشاور معاون وزیر و رئیس دبیرخانه های هیئت های ممیزه و امنای سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی (۱۳۹۲تا مهرماه ۱۳۹۴)، سرپرست پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی (از مهرماه ۱۳۹۴ تا آذرماه ۱۳۹۴) و رئیس پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی، از آذرماه ۱۳۹۴ تاکنون در کارنامه مدیریتی وی دیده می شود.

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست پیش از این نیز، طی حکمی نیره اعظم خوش خلق سیما را به عنوان مشاور فناوری و بیوتکنولوژی خود در سازمان حفاظت محیط زیست منصوب کرده بود

1

دیدگاه ها بسته شده است