مشخصات کاندیداهای عضویت در هیئت مدیره شاخه‌های انجمن

گزارش کارگاه کاربرد نرم افزار R در آنالیز تنوع ژنتیکی و ژنتیک جمعیت
11 اسفند 1395
رئیس انجمن ژنتیک ایران: نیمی از سبد کالری غذایی ایرانی ها از تراریخته ها تامین می شود
11 اسفند 1395

مشخصات کاندیداهای عضویت در هیئت مدیره شاخه‌های انجمن

کاندیدای عضویت در هیئت رئیسه شاخه سلول های بنیادی انجمن ژنتیک ایران
ردیف نام و نام خانوادگی مدرک تحصیلی محل کار
1 جناب آقای دکتر فردین فتحی دکتری تخصصی استاد تمام دانشگاه علوم پزشکی کردستان
2 سرکار خانم دکتر منصوره موحدین دکتری تخصصی استاد تمام دانشگاه تربیت مدرس
3 سرکار خانم دکتر معصومه فخر طه دکتری تخصصی پژوهشگاه ملی ژنتیک
4 جناب آقای دکتر نیکزاد دکتری تخصصی رییس محترم مرکز تحقیلات گامتوژنز از دانشگاه کاشان
5 جناب آقای دکتر صادق باباشاه دکتری تخصصی عضو هیات علمی گروه ژنتیک دانشگاه تربیت مدرس
6 سرکار خانم دکتر مریم اسلامی دکتری تخصصی ژنتیک و هیات علمی واحد پزشکی تهران دانشگاه ازاد و مامور پاره وقت در موسسه رویان.
7 دکتر سمیه کاظم نژاد دکتری تخصصی دانشیار و مدیر گروه مهندسی بافت پژوهشگاه ابن سینا.
8 دکتر احمدرضا بهرامی دکتری تخصصی استاد تمام سلولی مولکولی و معاون پژوهشی دانشگاه فردوسی مشهد
9 دکتر جعفر آی. دکتری تخصصی استاد تمام و مدیر گروه مهندسی بافت دانشگاه علوم پزشکی تهران و فوق دکترای کشت سه بعدی سلول و بافت
دبیر بورد مهندسی بافت و علوم سلول کاربردی
رییس انجمن مهندسی و ترمیم بافت ایران
10 دکتر صمدی کوچکسرایی. دکتری تخصصی دکترای مهندسی بافت از ایمپریال کالج لندن،
دانشیار و مدیر گروه مهندسی بافت و علوم سلولی کاربردی، دانشگاه علوم پزشکی ایران،
نایب رئیس انجمن مهندسی و ترمیم بافت ایران
11 دکتر مرضیه ابراهیمی دکتری تخصصی دانشیار پژوهشگاه رویان
12 دکتر ملک حسین اسدی دکتری تخصصی عضو هیات علمی دانشگاه تحصیلات تکمیلی، صنعتی وفناوری پیشرفته کرمان
13 دکتر انسیه حاجی زاده دکتری تخصصی MD PhD بیوتکنولوژی و مدیر گروه علوم سلولی کاربردی پژوهشگاه رویان
14 دکتر حمید رضا رحیمی دکتری تخصصی استادیار دانشکده پزشکی مشهد
MD, PhD in Molecular Medicine

 

کاندیدای عضویت در هیئت رئیسه شاخه ذخائر ژنتیکی انجمن ژنتیک ایران
ردیف نام و نام خانوادگی مدرک تحصیلی رشته تحصیلی محل کار
1 جناب آقای دکتر سید ابوالحسن شاهزاده فاضلی دکتری تخصصی ژنتیک مولکولی مرکز ملی ذخائر ژنتیکی و زیستی ایران
2 سرکار خانم دکتر پروانه فرزانه دکتری تخصصی ایمونولوژی مرکز ملی ذخائر ژنتیکی و زیستی ایران
3 جناب آقای دکتر محمد علی آموزگار دکتری تخصصی میکروبیولوژی دانشگاه تهران
4 جناب آقای دکتر مهدی زهراوی دکتری تخصصی اصلاح نباتات موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال وبذر
5 جناب آقای دکتر عبدالرضا دانشور آملی دکتری تخصصی ژنتیک اصلاح نژاد دام مرکز ملی ذخائر ژنتیکی و زیستی ایران
6 جناب آقای دکتر مرتضی حسینی دکتری تخصصی علوم مرتع مرکز ملی ذخائر ژنتیکی و زیستی ایران- دانشگاه تهران

1

دیدگاه ها بسته شده است