دکتر محمود تولایی
15 آبان 1396
شرکت زیست فناوری کوثر
15 آبان 1396

مسابقه مسابقه مسابقه

اعضای محترم انجمن ژنتیک ایران
در راستای برگزاری کنگره بین المللی ژنتیک در تاریخ 23 الی 25 اردیبهشت 97، انجمن ژنتیک ایران مسابقه ای را تحت عنوان ” شعار کنگره 97″ برگزار می نماید.
افرادی که تمایل به شرکت در مسابقه را دارند شعار و پیام خود را به همراه نام و نام خانوادگی به شماره 09120594811 (دبیرخانه انجمن) تلگرام نمایید و به شعار برگزیده هدیه ای به رسم یادبود اهدا خواهد شد.

دبیرخانه انجمن ژنتیک ایران
@iraniangenetics1

دیدگاه ها بسته شده است