مجمع عمومی عادی سالانه انجمن ژنتیک ایران(نوبت دوم)

کارگاه آنالیز داده های ارمیک
21 آوریل 2015
غرفه انجمن ژنتیک مستقر در جشنواره زیست فناوری و کنگره بیوتکنولوژی‎‎
17 می 2015

مجمع عمومی عادی سالانه انجمن ژنتیک ایران(نوبت دوم)


بدینوسیله از اعضای پیوسته انجمن ژنتیک ایران دعوت می شود، در جلسه مجمع عمومی عادی سالانه (نوبت دوم) که روز دوشنبه مورخ 94/03/04 راس ساعت 18 در محل تهران- مرکز همایش های بین المللی دانشگاه شهید بهشتی تشکیل می شود، شرکت فرمایید.
–دستور جلسه :
1- ارائه گزارش عملکرد هیئت مدیره
2- ارائه گزارش عملکرد مالی انجمن (ترازنامه و صورتحساب درآمدها و هزینه‌های سال مالی گذشته)
3- انتخاب اعضای جدید هیئت مدیره و بازرس
                                                                       

                                                                                                  هیئت مدیره انجمن ژنتیک ایران

1

دیدگاه ها بسته شده است