فراخوان پس دکترای ژنتیک پزشکی (Post Doc)

سمپوزیوم پروتئوم کروموزوم y انسانی
21 دی 1392
برگزاری سخنرانی توسط شاخه جانوری انجمن ژنتیک ایران با همکاری موسسسه تحقیقات علوم دامی کشور
21 دی 1392

فراخوان پس دکترای ژنتیک پزشکی (Post Doc)

از علاقمندان تقاضا می شود تا حضوراً مدارک خود را به این مرکز تحویل نمایند. مهلت ارائه مدارک پایان دیماه می باشد. آدرس: تهران- اوین- بلوار دانشجو- خیابان کودکیار- دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی- مرکز تحقیقات ژنتیک- شماره تماس 221801381

دیدگاه ها بسته شده است