رمضان کریم
7 می 2019
کتابچه دومین کنگره بین المللی و چهاردهمین کنگره ملی ژنتیک ایران
30 می 2019

طراحی دارو مبتنی بر ساختار

✅طراحی دارو مبتنی بر ساختار
دانشگاه تربیت مدرس با همکاری انجمن ژنتیک ایران برگزار می کند:
🔹کارگاه 1: مدل سازی و داکینگ مولکولی
زمان: 23 و 24 خرداد ماه 1398
🔹کارگاه 2: شبیه سازی دینامیک مولکولی
زمان: 30 و 31 خرداد ماه 1398

🔹محل برگزاری دانشگاه تربیت مدرس
🔺قابل ذکر است که افراد عضو انجمن ژنتیک ایران که دارای کارت عضویت معتبر می باشند،مشمول 30 درصد تخفیف می گردند.

دیدگاه ها بسته شده است