شبکه های تحقیقاتی علوم پزشکی وزارت بهداشت برگزار می کند

نامه ۹ نهاد و ارگان و ۳۲۱ صاحبنظر به کمیسیون کشاورزی مجلس مبنی بر درخواست تجدیدنظر در مصوبه ممنوعیت واردات، تولید و مصرف محصولات تراریخته
3 سپتامبر 2016
اولین کنگره بین المللی کلینیکال انکولوژی
4 سپتامبر 2016

شبکه های تحقیقاتی علوم پزشکی وزارت بهداشت برگزار می کند

 شبکه های تحقیقاتی علوم پزشکی وزارت بهداشت در نظر دارند از تاریخ 14 لغایت 31 شهریور ماه 95 برنامه کشوری تربیت زیست پژوهشگر شبکه های تحقیقاتی علوم پزشکی وزارت بهداشت را برگزار نمایند .

1

دیدگاه ها بسته شده است