سخنرانی دکتر مهدی زهراوی طی نشستی با محور محصولات تراریخته در خدمت تولید غذای سالم

کارگاه کاربرد بیوانفورماتیک در کشف میکرو آر ان ای های جدید و تعیین ژن های هدف
7 دسامبر 2016
مجموعه کارگاه «کاربرد بیوانفورماتیک در کشف میکرو آر ان ای های جدید و تعیین ژن های هدف» در روزهای 9 و 10 دی ماه برگزار خواهد شد.
18 دسامبر 2016

سخنرانی دکتر مهدی زهراوی طی نشستی با محور محصولات تراریخته در خدمت تولید غذای سالم

 طی نشستی که با محور محصولات تراریخته در خدمت تولید غذای سالم، حفاظت از محیط زیست و توسعه پایدار با حضور جمعی از اساتید، محققان و دانشجویان در دانشگاه رامین خوزستان برگزار شد، دکتر مهدی زهراوی اهمیت مهندسی ژنتیک در حفاظت و توسعه تنوع زیستی را مورد تاکید قرار داد. عضو هیئت مدیره انجمن ژنتیک اظهار داشت که مهندسی ژنتیک با هدف قرار دادن آفات مضر و مهار اختصاصی آنها، مانع از نابودی ارگانیسم‌های مفید می شود. عضو هیئت مدیره انجمن بیوتکنولوژی افزود این فناوری موجب شده که روشهای کشاورزی حفاظتی در کشورهای مختلف جهان مورد استفبال قرار گیرد و از این طریق در جلوگیری از فرسایش خاک نقش بسزایی داشته و بدین ترتیب سبب حفظ تنوع زیستی موجود در خاک شده است. عضو هیئت علمی بانک ژن گیاهی ملی ایران همچنین افزود مهندسی ژنتیک امکان بهره‌برداری از گنجینه نهفته و بلااستفاده از خزانه های ژنی را فراهم می آورد. این فناوری همچنین دارای قابلیت ایجاد مسیرهای متابولیکی جدید در گیاه است و بدین طریق می تواند ضمن بهره برداری از حداکثر ظرفیت تولید، ارزش غذایی محصولات کشاورزی را بطور چشمگیری بهبود دهد و بدین طریق باعث کاهش فقر و گرسنگی و مرگ و میر ناشی از آن در جهان شود.

1

دیدگاه ها بسته شده است