?> رمضان کریم – انجمن ژنتیک ایران
“12 اردیبهشت روز گرامیداشت مقام استاد”
1 می 2019
طراحی دارو مبتنی بر ساختار
20 می 2019

رمضان کریم

رسول خدا (ص) مي فرمايد:
کسی که (با اخلاص) ماه رمضان را روزه بگیرد، خداوند گناهان گذشته اش را مي آمرزد.

حلول ماه پر خیر و برکت رمضان بر شما مبارک باد🦋
التماس دعا.

دیدگاه ها بسته شده است