رشد جهش وار چند سال گذشته در حوزه علم را از دست داده ایم

دکتر نبیونی رئیس انجمن زیست شناسی ایران شد.
29 آوریل 2017
فراخوان س و یکمین جشنواره بین المللی خوارزمی و نوزدهمین جشنواره جوان خوارزمی
30 آوریل 2017

رشد جهش وار چند سال گذشته در حوزه علم را از دست داده ایم

 برنامه “مناظره” رادیو گفت وگو با موضوع حفظ رتبه اول علمی کشور و با حضور دکتر محمود تولایی رئیس انجمن ژنتیک ایران و دانشیار دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله روانه آنتن شد.

دکتر محمود تولایی با اشاره به ضرورت حفظ رتبه علمی کشور، گفت: در هزاره سوم علوم و فناوری های جدید آبشار وار به صحنه های زندگی بشر وارد می شود. به عبارت دیگر وقتی ظهور و بروز آی تی را ملاحظه می کنید، می بینید زبان جدید به نام زبان صفر و یک ها ظاهر شد که بدون تسلط به آن امکان ترجمه یا درکی از آن وجود نخواهد داشت. در حوزه های دیگر علوم نیز شاهد فناوری های پیشرفته زیادی هستیم و اساسا کارخانه های عظیم گذشته، دارند جای خودشان را به فناوری های هایتک در مقیاس نانو می دهند.

وی افزود: در هزاره سوم رقابت ها شکل متفاوتی به خودش می گیرد و نبردهای سخت وارد عرصه های خردافزار و مغزافزارانه می شود و کشورهای رقیب امروز به دنبال تغییر ذائقه مردم کشورها و به خدمت گرفتن بازارها هستند و به همین دلیل صحنه اقتصاد تبدیل به صحنه نبرد می شود اما نوع تسهیلات آن از جنس خرد و دانش است. بنابراین برای حفظ نام ایران نباید در عرصه های دانش عقب بمانیم.

دانشیار دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله با بیان اینکه به ازای هر کالای وارداتی 700 دانشجو داریم، اظهار داشت: چه کسی می تواند بپذیرد و باور کند این تعداد دانشجو که پاسخگو به نیاز کشور از مسیر دانش و صنعت است، قادر نیست چنین کاری کند؟ مطمئنا چنین توانایی را دارد اما باید دید چه مشکلاتی وجود دارد که چنین توانایی از دانشجوی ایرانی گرفته شده است.

رئیس انجمن ژنتیک ایران اشاره کرد: در بعضی از رشته ها در حوزه تولید مقاله دچار افت نشده ایم اگرچه سرعت جهش وار چند سال گذشته را نداریم اما مشکل بعدی در ارتباط با رتبه علمی ایران است که بسیاری از پژوهش ها پشت سد پژوهش متوقف مانده است و نمی توانیم این پژوهش ها را به فناوری و دستاورد تبدیل کنیم که این مسئله جای آسیب شناسی دارد.

1

دیدگاه ها بسته شده است