رابطین استانی کنگره ژنتیک 97 (23-25 اردیبهشت)

مشخصات سخنرانان سومین کنگره بین المللی و پانزدهمین کنگره ملی ژنتیک ایران (23-25 اردیبهشت 97)
8 ژانویه 2018
آگهی جذب نیروی امریه
3 فوریه 2018

رابطین استانی کنگره ژنتیک 97 (23-25 اردیبهشت)

رابطین استانی انجمن ژنتیک ایران
دکتر محمدعلی آموزگار – دانشگاه تهران
دکتر محسن ابراهیمی- دانشگاه تهران
دکتر مرضیه ابراهیمی- پژوهشگاه رویان
دکتر الهه الهی- دانشگاه علوم پزشکی تهران
دکتر کامبیز اکبری- پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری
دکتر منصور امیدی- دانشگاه تهران
دکتر فضل اله افراز- موسسه تحقیقات علوم دامی ایران
دکتر شیوا ایرانی- دانشگاه آزاد اسلامی- واحد علوم و تحقیقات
دکتر محمدباقر باقریه نجار- دانشگاه گلستان
دکتر علی محمد بنایی مقدم- دانشگاه تهران
دکتر احمدرضا بهرامی- دانشگاه فردوسی مشهد
دکتر امین باقی زاده- دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته
دکتر حسین بهاروند – پژوهشگاه رویان
دکتر علیرضا بیگلری- دانشگاه علوم پزشکی زنجان
دکتر علیرضا ترنگ- پژوهشکده بیوتکنولوژی شمال کشور
دکتر محمود تولایی- دانشگاه بقیه الله
دکتر مختار جلالی- دانشگاه تربیت مدرس
دکتر قاسم حسینی سالکده- پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی
دکتر سیدمهدی حسینی مزینانی- پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری
دکتر مهدی زهراوی-موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر
دکتر سیروس زینلی- انستیتو پاستور ایران
دکتر نیازعلی سپهوند- موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر
دکتر مصطفی سعادت – دانشگاه شیراز
دکتر سیدابوالحسن شاهزاده فاضلی- مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران
دکتر علی شریفی زارچی- دانشگاه صنعتی شریف
دکتر مجید شهبازی- دانشگاه علوم پزشکی گلستان
دکتر هادی شیرزاد- پژوهشگاه علوم انتطامی و مطالعات اجتماعی ناجا
دکتر علی صمدی کوچکسرایی- دانشگاه علوم پزشکی ایران
دکتر محمدحسین صنعتی- پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری
دکتر محمدرضا عباس زادگان- دانشگاه علوم پزشکی مشهد
دکتر سعیدرضا غفاری- دانشگاه علوم پزشکی تهران
دکتر صدیقه فابریکی اورنگ- دانشگاه بین المللی امام خمینی
دکتر فروزنده محجوبی- پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری
دکتر نسیم قربانمهر- دانشگاه الزهرا
دکتر بهزاد قریاضی- پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی
دکتر عباس قمری زارع- موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
دکتر پروانه کشاورز-دانشگاه علوم پزشکی گیلان
دکتر حمید گله داری- دانشگاه شهید چمران اهواز
دکتر بهرام گلیایی- دانشگاه تهران
دکتر فروزنده محجوبی – پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری
دکتر منصوره موحدین- دانشگاه تربیت مدرس
دكتر ابوالقاسم محمدي- دانشگاه تبریز
دکتر قادر میرزاقادری- دانشگاه کردستان
دکتر امیر میمندی پور- پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری
دکتر محمد علی ملبوبی- پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری
دکتر حسین نجم آبادی- دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی
دکتر پروانه نیکپور- دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
دکتر رسول واعظ ترشیزی- دانشگاه تربیت مدرس
دکتر سیدمسعود هوشمند- پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری
دکتر وحیدرضا یاسایی- مرکز تحقیقات ژنومیک دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

1

دیدگاه ها بسته شده است