دومین کنفرانس ملی سنجش و ارزشیابی علم با عنوان «ارزشیابی کیفیت نظام‌های سنجش علم، فناوری و صنعت»

سومین کنگره ملی و دومین کنگره بین المللی سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی
1 دی 1395
فراخوان طرح های برتر در حوزه میکروفلوییدیک
1 دی 1395

دومین کنفرانس ملی سنجش و ارزشیابی علم با عنوان «ارزشیابی کیفیت نظام‌های سنجش علم، فناوری و صنعت»

 برای دستیابی به اطلاعات بیشتر به سایت http://www.ses2016.ir/ مراجعه نمایید.

1

دیدگاه ها بسته شده است