برگزاری دوازدهمین کنگره ژنتیک ایران -1 الی 3 خرداد ماه 1391- سالن همایشهای بین المللی دانشگاه شهید بهشتی
30 ژانویه 2012
اولین جلسه مشترک هیئت مدیره انجمن ژنتیک ایران و هیئت رئیسه شاخه ها
24 اکتبر 2012

حمایت از انجمن

به اطلاع می رساند، شرکتها و مراکز خصوصی مشمول مالیات در صورت اهدای مبالغی به انجمن به همان مقدار مشمول معافیت مالیاتی می شوند.

برای کسب اطلاعات بیشتر نشانی زیر را ببینید

http://www.isacmsrt.ir/find.php?item=1.41.12.fa

1

دیدگاه ها بسته شده است