حضور انجمن ژنتیک ایران در چهارمین نمایشگاه زیست فناوری ایران

تبریک انجمن ژنتیک ایران به سرکار خانم دکتر خوش خلق سیما
26 شهریور 1396
دکتر محمود تولایی
26 شهریور 1396

حضور انجمن ژنتیک ایران در چهارمین نمایشگاه زیست فناوری ایران

 چهارمین نمایشگاه زیست فناوری ایران

27 الی 29 شهریور 96 

مکان: تهران – مصلی بزرگ امام خمینی (ره)

1

دیدگاه ها بسته شده است