جلسه کار گروه تدوین برنامه‌های استراتژیک انجمن ژنتیک ایران

نشست روسای انجمن‌های علمی با جناب آقای دکتر توفیقی
10 سپتامبر 2013
جلسه هم اندیشی تدوین برنامه‌های استراتژیک انجمن ژنتیک ایران
16 سپتامبر 2013

جلسه کار گروه تدوین برنامه‌های استراتژیک انجمن ژنتیک ایران

براین اساس انجمن ژنتیک ایران در جلسه مورخه 15/05/92 به بررسی موضوع پرداخت و درنتیجه تشکیل کارگروهی را جهت تحقق این امر مصوب نمود. در این راستا آقایان دکتر مختار جلالی جواران، دکتر نیاز علی سپهوند، دکتر سیروس زینلی، دکتر نوید دین‌پرست و دکتر کسری اصفهانی به عنوان اعضای کارگروه انتخاب شدند تا نسبت به تدوین برنامه اقدام نمایند. اولین جلسه این کارگروه در روز چهارشنبه مورخ 13/06/92 در دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس در ساعت 2 با حضور اعضا برگزار شد. در این جلسه پیش‌نویس اولیه برنامه استراتژیک انجمن ژنتیک ایران تهیه و تنظیم و برای اعضای هیئت مدیره انجمن و هیئت رئیسه شاخه‌های انجمن ارسال شد تا اعضا نظرات و پیشنهادی خود را در روز جلسه هم‌اندیشی مورخ 18/06/ 92 برای تدوین برنامه استراتژیک ارائه دهند.1

دیدگاه ها بسته شده است