برگزاری جلسه شاخه انسانی انجمن ژنتیک ایران
19 ژانویه 2011
گرد هم آیی روسای شاخه‌های انجمن ژنتیک
19 ژانویه 2011

جلسه هیئت مدیره انجمن

صد و چهل و هفتمین جلسه هیات مدیره انجمن ژنتیک ایران بیست و یکم فروردین ماه 89 در سالن جلسات دانشگاه علامه طباطبایی تشکیل شد.

در این جلسه درباره نحوه برگزاری مجمع عمومی صحبت شد و مقرر شد مجمع عمومی انجمن ژنتیک روز سوم کنگره 89 برگزار شود.

همچنین بیلان مالی انجمن و گزارشی از فعالیت‌های انتشاراتی، آمار اعضاء، ممیزی علم ژنتیک، گزارشات جلسات هیات مدیره و شاخه‌ها، ملاقات‌های صورت گرفته از طرف هیئت مدیره انجمن با دیگر سازمان‌ها از جمله مجله طب انتظامی تهیه شود و در مجمع عمومی به اطلاع اعضا برسد.
دعوت از افراد مختلف برای سخنرانی در مراسم افتتاحیه و درخواست کمک مالی به انجمن از دیگر موارد مطرح شده در این جلسه بود که راهکارهایی برای تحقق آنها ارائه گردید.

1

دیدگاه ها بسته شده است