جلسه هم اندیشی تدوین برنامه‌های استراتژیک انجمن ژنتیک ایران

جلسه کار گروه تدوین برنامه‌های استراتژیک انجمن ژنتیک ایران
25 شهریور 1392
شرکت انجمن ژنتیک در دومین جشنواره زیست فناوری ایران
25 شهریور 1392

جلسه هم اندیشی تدوین برنامه‌های استراتژیک انجمن ژنتیک ایران

در آغاز جناب آقای دکتر مختار جلالی جواران رئیس انجمن توضیحاتی در مورد اهمیت تدوین برنامه‌های استراتژیک ( راهبردی ) و نحوه تدوین پیش‌نویس تهیه شده توسط کار گروه را ارائه دادند. سپس بنابر پیشنهاد ایشان و تصویب اعضای جلسه مقرر گردید که در آغاز پیش‌نویس برنامه مرور کلی شود و اعضا نظرات خود را ارئه نمایند و سپس موضوع به دو دسته تقسیم و به تبع آن دو گروه تشکیل که هر یک با ساختاری چون دبیر، سخنگو و اعضای گروه بطور جداگانه به بررسی و جمع‌بندی موضع خاص خود بپردازند. آقای دکتر افراز در ارتباط با تدوین برنامه استراتژیک و توجه به امنیت غذایی، سلامت و ذخایر ژنتیکی را یادآوری کردند. آقای دکتر زینلی در ارتباط با تدوین چهارچوب برنامه استراتژیک ، اهداف آن و به صورت اسلاید قسمت‌های مختلف برنامه را تشریح کردند و سپس حاضرین تا پایان این روز به کار ادامه دادند و در پایان مقرر شد برنامه تهیه شده در گار گروه مربوطه نهایی شود.1

دیدگاه ها بسته شده است