جلسه مشترک هیات مدیره انجمن ژنتیک و هیات تحریریه مجله ژنتیک نوین

حضور ایران در کارگاه بین المللی پروژه کینوا در بیروت لبنان
5 نوامبر 2015
پیام تبریک انجمن ژنتیک ایران خدمت سرکار خانم دکتر خوش خلق سیما
15 نوامبر 2015

جلسه مشترک هیات مدیره انجمن ژنتیک و هیات تحریریه مجله ژنتیک نوین

  جناب آقای دکتر امیدی سردبیر مجله، اعضاء هیئت مدیره و هیات تحریریه را معرفی نمودند و سپس از چگونگی شروع به کار مجله (ابتدا به صورت علمی – ترویجی) و اینکه در بهار 1386 علمی – پژوهشی شده و تعداد مقاله های ورودی به مجله و روند افزایش مقاله ها گزارشی ارائه نمودند.

آقای دکتر تولایی ضمن تشکر و قدردانی از سردبیر، اعضاء هیئت تحریریه و کادر اداری مجله، روند پیشرفت مجله را ستودنی توصیف کردند و از اینکه مجله در طی این مدت به دور از تغییر مدیریت ها توانسته روند صعودی کیفی خود را طی کند سپاسگزاری نمودند.

در پایان دکتر تولایی به پاس تشکر و قدردانی لوح هایی را به اعضای هیئت تحریریه مجله اهدا کردند

1

دیدگاه ها بسته شده است