جلسه مشترک هیات مدیره انجمن ژنتیک و هیات تحریریه مجله ژنتیک نوین

حضور ایران در کارگاه بین المللی پروژه کینوا در بیروت لبنان
23 آبان 1394
پیام تبریک انجمن ژنتیک ایران خدمت سرکار خانم دکتر خوش خلق سیما
23 آبان 1394

جلسه مشترک هیات مدیره انجمن ژنتیک و هیات تحریریه مجله ژنتیک نوین

  جناب آقای دکتر امیدی سردبیر مجله، اعضاء هیئت مدیره و هیات تحریریه را معرفی نمودند و سپس از چگونگی شروع به کار مجله (ابتدا به صورت علمی – ترویجی) و اینکه در بهار 1386 علمی – پژوهشی شده و تعداد مقاله های ورودی به مجله و روند افزایش مقاله ها گزارشی ارائه نمودند.

آقای دکتر تولایی ضمن تشکر و قدردانی از سردبیر، اعضاء هیئت تحریریه و کادر اداری مجله، روند پیشرفت مجله را ستودنی توصیف کردند و از اینکه مجله در طی این مدت به دور از تغییر مدیریت ها توانسته روند صعودی کیفی خود را طی کند سپاسگزاری نمودند.

در پایان دکتر تولایی به پاس تشکر و قدردانی لوح هایی را به اعضای هیئت تحریریه مجله اهدا کردند

1

دیدگاه ها بسته شده است