توافقنامه میان انجمن ژنتیک و انجمن بیوتکنولوژی برای تحت پوشش قرار دادن انجمن بیوتکنولوژی در بانک

واگذاری مالکیت زمانی اقامت در هتل نسیم نوشهر
29 می 2013
راه اندازی وب سایت جدید انجمن
24 جولای 2013

توافقنامه میان انجمن ژنتیک و انجمن بیوتکنولوژی برای تحت پوشش قرار دادن انجمن بیوتکنولوژی در بانک

  این توافقنامه در تاریخ 10/8/82 میان انجمن ژنتیک ایران به نمایندگی آقای دکتر
ملبوبی و انجمن بیوتکنولوژی به نمایندگی آقای دکتر محقق حضرتی امضا شد و بر طبق مفاد
آن توافقات زیر صورت گرفت:

  1) تغییر نام IGD (بانک اطلاعات متخصص ژنتیک ایران) به IGBD (بانک اطلاعات متخصصین
ژنتیک و بیوتکنولوژی ایران).

  2) نام و آرم هر دو انجمن در همه صفحات آن درج گردد و قابلیت اتصال به وب سایت
هر دو انجمن و بالعکس ایجاد شود.

  3) وب سایت هر دو انجمن برای یکبار بازنگری و بازسازی شود.

  4) ایجاد تغییرات لازم در نرم افزارهای پایگاه به طوری که ذخیره و جستجوی اطلاعات
متخصصین ژنتیک و بیوتکنولوژی به نحو آسان و سریعی امکان پذیر باشد.

  5) جمع‌آوری اطلاعات متخصصین بیوتکنولوژی.

  6) ورود اطلاعات به پایگاه داده‌های مزبور.

  7) اداره و حفظ و نگهداری پایگاه به مدت یکسال از اول آذر ماه 1382.

  8) ایجاد امکانات لازم برای فهرست گیری با فیلدهای مورد نظر.

  9) ایجاد امکانات لازم برای تهیه فهرست های پستی (Mailing List) موضوعی.

  10) عقد قرارداد میزبانی وب.

1

دیدگاه ها بسته شده است