تهیه اولین خبرنامه دانش آموزی و دانشجویی انجمن ژنتیک ایران

دومین همایش ملی و کارگاه های تخصصی علوم و فناوری نانو
31 ژانویه 2015
اولین همایش بین المللی و نهمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران
9 فوریه 2015

تهیه اولین خبرنامه دانش آموزی و دانشجویی انجمن ژنتیک ایران

اعضای هیئت رئیسه شاخه اولین خبرنامه دانش آموزی و دانشجویی انجمن ژنتیک ایران را در پاییز 1393 تهیه کردند.

برای مشاهده خبرنامه اینجا کلیک نمایید.

1

دیدگاه ها بسته شده است