تصمیمات هیات رئیسه شاخه گیاهی انجمن ژنتیک

بازدید از باغ ملی گیاه شناسی
19 ژانویه 2011
نشست بیوتکنولوژی و چالش‌های آن
19 ژانویه 2011

تصمیمات هیات رئیسه شاخه گیاهی انجمن ژنتیک

پنجمین جلسه هیات مدیره شاخه گیاهی 12 مهر ماه 1388 در دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران برگزار شد. در این جلسه آقایان دکتر امیدی، سپهوند، فاضل زاده، عبدالهی، قمری زارع و خانم مهندس نقشین شرکت داشتند. در این جلسه گزارشی از مصوبات و اطلاعات هیات رئیسه ارائه شد.

در این جلسه مقرر شد شاخه گیاهی انجمن ژنتیک ایران برای برگزاری مجدد گردش‌های علمی انجمن ژنتیک ایران برنامه ریزی شد.

برگزاری این گردش‌های علمی به منظور ترویج فرهنگ حفاظت از ذخائر توارثی زیستی کشور انجام می‌گیرد.

بر اساس تصمیم هیات رئیسه شاخه گیاهی، شرکت پاک پارس در اجرای این برنامه های گردگشگری با انجمن ژنتیک همکاری می‌کند. انجمن ژنتیک به عنوان مدیر علمی تورهای گردگشگری عمل کرده و در جهت اطلاع رسانی به اعضاء انجمن، تهیه لیست و ثبت نام داوطلبان و تامین امکانات در حد مقدور عمل می‌کند. شرکت پاک پارس نیز مدیریت اجرای تورها، تهیه برنامه، ساماندهی و تأمین امکانات انجام سفر و مدیریت مسائل مالی و بیمه‌ای را انجام می‌دهد.

در این راستا تعدادی از علاقمندان و اعضای انجمن در دو گردش علمی یک روزه ” باغ ملی گیاه شناسی” و “تور رصدی بارش شهابی ” که به ترتیب در 29 و 26 آبان برگزار شده شرکت کردند.

در این جلسه همچنین اعلام شد که وزارت علوم مبلغ 8 میلیون تومان به انجمن ژنتیک کمک کرده است.

1

دیدگاه ها بسته شده است