تشکیل دومین جلسه هیئت رئیسه شاخه جانوری انجمن ژنتیک ایران

مصوبات جلسه هیئت رئیسه شاخه گیاهی انجمن ژنتیک ایران در روز دوشنبه 01/08/1391
24 اکتبر 2012
هشتمین کنگره بین المللی سرطان پستان
9 دسامبر 2012

تشکیل دومین جلسه هیئت رئیسه شاخه جانوری انجمن ژنتیک ایران

در این جلسه که با حضور اکثریت اعضای شاخه هیات رییسه در محل موسسه تحقیقات علوم دامی تشکیل شد موارد ذیل پیشنهاد، بحث و مصوب شدند:
1- اطلاع رسانی به کلیه اعضای شاخه در صورت تمایل، اعلام پروژه‌های در دست اجرا در قسمت تالار گفتگو برای بحث و طرح سوال..
2- تشکیل Mail Group برای کلیه اعضای شاخه.
3- اطلاع رسانی به کلیه اعضای شاخه جهت درج چکیده مقالات، پایان نامه ها در خبرنامه پیام و سایت انجمن.
4- درج مطالبی تحت عنوان تکنیک و خبرهای تازه مانند- تکمیل شدن ژنوم اسب- به عنوان خبر تازه در پیام و سایت.
5- در مورد گارگاه مجازی نظر اعضای شاخه بدین صورت بود که اول به صورت تئوری مطرح شود سپس آزمونی برگزار گردد و برای کسانی که نمره مجاز را آوردند به صورت عملی برگزار گردد مقرر شد در جلسه آینده روی این موضوع بحث شود و در صورت امکان افراد شاغل در تولید و صنعت نیز حضور داشته باشند.
6- آقای دکتر مسعودی در مورد اصلاح نژاد سگ مطالبی را جهت خبرنامه پیام آماده نمایند.
7- اعضای شاخه جانوری مطالبی را برای سایت انجمن ارائه دهند که در صورت تایید آقای دکتر افراز در سایت گذاشته شود.
8- متنی توسط آقای دکتر بناء بازی و آقای دکتر اقبال سعید به صورت مشترک مبنی بر دعوت از صاحب نظران در زمینه علم ژنتیک تهیه شود تا در صورت تمایل در جلسات شاخه حاضر و در خصوص مطلب خاصی بحث و گفتگو نمایند.
9-در این جلسه پیشنهاد داده شد که سایت کنگره های آتی از تنوع بیشتری برخوردار باشد و مجموعه مقالات کنگره‌ها پس از برگزاری در سایت انجمن لینک داده شود که برای کاربران به راحتی قابل استفاده باشد.
10- در صورت چاپ مجموعه مقالات  کنگره های آتی به صورت ویژه نامه ، عبارت ” ویژه نامه ژنتیک نوین (ویژه نامه کنگره سیزدهم انجمن ژنتیک ایران)” در صفحات مقالات درج شود.
11- بدلیل این که ویژه نامه دوازدهمین کنگره ژنتیک اعتبار علمی پژوهشی ندارد در صورت امکام از طریق سایت اطلاع داده شود که تعهد نامه ای که در ابتدا اعضا تکمیل نمودند فاقد اعتبار می باشد تا برای اعضا این امکان وجود داشته باشد که در جای دیگر ارائه دهند.

1

دیدگاه ها بسته شده است