برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه انجمن ژنتیک ایران

امتیاز بازآموزی کنگره ژنتیک ایران
7 آوریل 2018
گزارشی از مراسم افتتاحیه
13 می 2018

برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه انجمن ژنتیک ایران

بدینوسیله از کلیه اعضای محترم انجمن ژنتیک ایران دعوت بعمل می آید تا در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه انجمن که درروز دوشنبه مورخ97/02/24 از ساعت 17 الی18 در سالن اجلاس سران که واقع در خیابان ولنجک،خیابان یمن برگزار می¬شود، حضور بهم رسانند.
دستور جلسه:
1- گزارش عملکرد هیات مدیره
2- گزارش مالی و تصویب تراز مالی
3- گزارش بازرس
با احترام
دبیرخانه انجمن ژنتیک ایران1

دیدگاه ها بسته شده است