حضور انجمن ژنتیک ایران در سومین همایش نوروژنتیک
29 دی 1389
تصمیمات هیات رئیسه شاخه گیاهی انجمن ژنتیک
29 دی 1389

بازدید از باغ ملی گیاه شناسی

انجمن ژنتیک ایران با همکاری شرکت سرزمین پاک پارس و با هدف آشنایی بیشتر دانش آموزان و دانشجویان با ذخایر توارثی گیاهی و ضرورت حفظ آنها، در تاریخ چهارشنبه 29/7/88 بازدیدی را از باغ ملی گیاه شناسی برگزار نمود.

1

دیدگاه ها بسته شده است