اولین سمپوزیوم بین المللی و سومین سمپوزیوم ملی کریسپر

کتابچه چهارمین کنگره بین المللی و شانزدهمین کنگره ملی ژنتیک ایران
24 فروردین 1400
Royan International Twin Congress (Reproductive Biomedicine and Stem Cell)
24 فروردین 1400

اولین سمپوزیوم بین المللی و سومین سمپوزیوم ملی کریسپر

 

اولین سمپوزیوم بین المللی و سومین سمپوزیوم ملی کریسپر

تاریخ برگزاری: ۲۶ و ۲۷ فروردین ماه

با سخنرانی اساتید برجسته و سرشناس در حوزه کریسپر

برگزار کننده سمپوز‌یوم: انجمن ژنتیک ایران در همکاری با انجمن بیوتکنولوژی و پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری

لینک ثبت نام:

http://lms.biocan.ir/

دیدگاه ها بسته شده است