اولین جلسه مشترک هیئت مدیره انجمن ژنتیک ایران و هیئت رئیسه شاخه ها

حمایت از انجمن
24 آوریل 2012
نشست مشترک اعضای هیئت مدیره انجمن ژنتیک ایران با اعضای هیئت موسس انجمن ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران در مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران
24 اکتبر 2012

اولین جلسه مشترک هیئت مدیره انجمن ژنتیک ایران و هیئت رئیسه شاخه ها

اولین جلسه مشترک هیئت مدیره انجمن و هیئت رئیسه سه شاخه انسانی، جانوری و گیاهی در مورخ 11/07/91 در سالن ابن سینا انستیتو پاستور برگزار شد.
ابتدا جناب آقای دکترمختار جلالی جواران به عنوان رئیس انجمن در خصوص اهمیت این نشست و اهداف آن به ایراد سخنرانی پرداختند.
سپس سه شاخه با تشکیل جلسه ای جداگانه، رئیس هر شاخه را تعیین نمودند که به ترتیب سرکار خانم دکتر فروزنده محجوبی به عنوان رئیس شاخه انسانی، جناب آقای دکتر فضل اله افراز به عنوان رئیس شاخه جانوری و جناب آقای دکتر عباس قمری زارع به عنوان رئیس شاخه گیاهی انتخاب شدند. علاوه بر این شاخه در جلسه مربوطه در خصوص برنامه های شاخه ها و وظایف به بحث و تبادل نظر پرداختند و تصمیماتی به شرح ذیل انتخاب نمودند
در خصوص شاخه انسانی مقرر گردید که جلسات هیئت رئیسه شاخه انسانی در ساختمان دانشگاه علامه طباطبایی ساعت 13-15 در تاریخ های ذیل برگزار می گردد.
25/07/91 23/08/91 28/09/91 26/10/91 24/11/91 و 22/12/91
همچنین مقرر گردید برنامه شاخه انسانی به صورت ذیل باشد:
1- فرهنگ سازی ژنتیک از طریق
الف) انتشار کتب در سطوح سنی مختلف
ب) ارائه خدمات رایگان مشاوره ژنتیک از طریق انجمن و کمک شهرداری
ج) رسانه کردن بحث ژنتیک انسانی
د) اجرای سمینارهایی در سطح عام از طریق کمک شهرداری
2- اخذ مجوز آزمایشگاه ژنتیک
3- استاندارد سازی آزمایشگاه تشخیص ژنتیک
4- جذب خیرین
5-پیگیری پارک بیوتکنولوژی ژنتیک
6- تهیه سند راهبردی ژنتیک در جهت پررنگ کردن نقش ژنتیک در توسعه و پیشرفت کشور
در خصوص شاخه جانوری مقرر گردید جلسات دو ماه یکبار و شنبه اول هر ماه ( در صورت ضرورت بین جلسات تشکیل می شود) برگزار گردد.
همچنین مقرر گردید برنامه شاخه جانوری به صورت ذیل باشد:
1- بازبینی وضعیت موجود شاخه جانوری از نظر عضویت- نیازسنجی میزان فعالیت و مشارکت افراد حقیقی و حقوقی به کمک اعضای هیات رئیسه شاخه و با بکارگیری Mail Group و ارسال اطلاعات و به روز کردن آن ها در سایت
2- فعال کردن مناطق انجمن ژنتیک ایران (اساتید و دانشجویان) و جذب و دعوت از افراد صاحب نظر دانشیار به بالا برای عضویت افتخاری در جلسات هیات رئیسه شاخه ژنتیک جانوری
3- شناسایی و کسب منابع مالی و حمایت از طریق:
الف) ارائه مشاوره تحقیقاتی، آموزش اجرایی، نظارتی (داوری)
ب) خیرین مرتبط با علوم دامی و جانوری با تشویق معافیت مالیاتی
ج) انتشار کتب، عکس، پوستر، اسلاید و…

در خصوص شاخه گیاهی مقرر گردید جلسات اعضای هیئت رئیسه این شاخه در ساعت 14:30 اولین دوشنبه هر ماه برگزار گردد همچنین قرار شد که اولین جلسه شاخه گیاهی در موسسه تحقیقات جنگل ها و مراتع و سایر جلسات به صورت چرخشی برگزار گردد.
مقرر گردید دستور جلسه آینده به صورت ذیل باشد:
1- تدوین برنامه دوره جاری شاخه گیاهی
2- تکمیل اطلاعات اعضا شاخه گیاهی انجمن ژنتیک
3- تقسیم مسئولیت بین اعضا هیئت رئیسه شاخه

1

دیدگاه ها بسته شده است