انجمن ژنتیک ایران به عنوان انجمن برتر در سال1390 از طرف کمیسیون انجمن های علمی ایران

هم اندیشی حفظ ذخایر توارثی ایران
6 مارس 2013
افتتاح شاخه ذخایر ژنتیکی به عنوان پنجمین شاخه انجمن ژنتیک ایران
7 می 2013

انجمن ژنتیک ایران به عنوان انجمن برتر در سال1390 از طرف کمیسیون انجمن های علمی ایران

مفتخریم که به استحضار برسانیم: انجمن ژنتیک ایران به عنوان انجمن برتر در سال 1390 از طرف کمیسیون انجمن های علمی ایران معرفی شده که این افتخار را به اعضای محترم هیئت مدیره انجمن تبریک عرض نموده و از زحمات و تلاش‌های ارزشمندشان قدردانی می گردد

1

دیدگاه ها بسته شده است