انجمن ژنتیک ایران، کسب رتبه برتر در بین انجمن های بین رشته ای را به انجمن علمی ایمنی زیستی ایران تبریک عرض می نمایید.

انجمن ژنتیک ایران کسب رتبه برتر در حوزه بین رشته ای را به انجمن بیوتکنولوژی ایران تبریک عرض می نمایید.
11 جولای 2017
دومین دوره برنامه کشوری تربیت زیست پژوهشگر شبکه های تحقیقاتی علوم پزشکی وزارت بهداشت
2 آگوست 2017

انجمن ژنتیک ایران، کسب رتبه برتر در بین انجمن های بین رشته ای را به انجمن علمی ایمنی زیستی ایران تبریک عرض می نمایید.

جناب آقای دکتر بهزاد قره یاضی

رئیس محترم انجمن ایمنی زیستی ایران                                                                                   بدین وسلیه انتخاب شایسته انجمن ایمنی زیستی ایران را به عنوان انجمن برتر در حوزه بین رشته ای که مبین مراتب تعهد، شایستگی و تجارب ارزنده شما و هیئت مدیره محترم و همچنین دبیرخانه کوشای آن انجمن در سطوح مختلف آموزش عالی کشور می باشد صمیمانه تبریک و تهنیت عرض می نمایم، امیدوارم همچون گذشته در راستای تحقق اهداف ارزشمند نظام مقدس جمهوری اسلامی همواره موفق و موید باشید.

باتقدیم احترام

انجمن ژنتیک ایران

1

دیدگاه ها بسته شده است