انجمن بیوانفورماتیک ایران برگزار می کند …

فن بازار داتفام
8 آگوست 2016
اولین مدرسه تابستانی تخصصی کاربرد حیوانات آزمایشگاهی در تحقیقات سلولهای بنیادی و پزشکی بازساختی
12 آگوست 2016

انجمن بیوانفورماتیک ایران برگزار می کند …

 کلیه اعضای محترم آن انجمن در صورت ثبت نام و شرکت در این سری کارگاهی از تخفیف ثبت نام (20 هزار تومان) برخوردار خواهند شد.
جهت دریافت اطلاعات بیشتر با شماره های 02182883431 و 09195197802
تماس حاصل نمایید.

1

دیدگاه ها بسته شده است