انتخاب رئیس انجمن ژنتیک ایران به عنوان عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات شورای انجمن های علمی ایران

کارگاه اصول مبانی تکنیک IHC و کاربرد آن در بررسی مارکرهای سرطان سینه
15 ژانویه 2013
دستاوردی دیگر از دانشمندان متعهد کشور در زمینه زیست فناوری پزشکی
28 ژانویه 2013

انتخاب رئیس انجمن ژنتیک ایران به عنوان عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات شورای انجمن های علمی ایران

 نشست انجمن های علمی در گروه های تخصصی ششگانه علوم پایه، فنی مهندس، کشاورزی، بین رشته ای، علوم انسانی و هنر به صورت جداگانه در محل شورای انجمن های علمی ایران تشکیل و آقای دکتر مختار جلالی جواران  در جمع 24 انجمن عضو گروه علوم پایه به عنوان عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات شورا انتخاب شدند. کمیته انتشارات و فناوری اطلاعات انجمن ضمن تبریک به کلیه اعضای ارجمند انجمن، برای ایشان آرزوی موفقیت می نماید.

1

دیدگاه ها بسته شده است