افتتاح شاخه ذخایر ژنتیکی به عنوان پنجمین شاخه انجمن ژنتیک ایران

انجمن ژنتیک ایران به عنوان انجمن برتر در سال1390 از طرف کمیسیون انجمن های علمی ایران
7 می 2013
تاسیس بنیاد ژنتیک با همکاری انجمن ژنتیک ایران و سازمان بهزیستی استان تهران
7 می 2013

افتتاح شاخه ذخایر ژنتیکی به عنوان پنجمین شاخه انجمن ژنتیک ایران

مایه مسرت است که افتتاح شاخه ذخایر ژنتیکی ایران را به عنوان پنجمین شاخه (شاخه گیاهی، جانوری، انسانی و ریزسازواره‌ها) انجمن ژنتیک به استحضار برسانیم.
اعضای هیئت رئیسه شاخه مذکور پس از انتخابات به صورت ذیل تعیین شدند.
آقایان دکتر سید ابوالحسن شاهزاده فاضلی (رئیس شاخه)، دکتر نوید دین پرست جدید (نائب رئیس شاخه)، دکتر علی اشرف جعفری، دکتر حمید دهقانی، دکتر محمد علی آموزگار، دکتر آرش جوانمرد و خانم دکتر پروانه فرزانه.

1

دیدگاه ها بسته شده است