اعضای محترم انجمن ژنتیک ایران

جایزه به فعالیتهای حفظ تنوع زیستی
11 اردیبهشت 1395
کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، مدیریت شهرى، محیط زیست و پسماند
11 اردیبهشت 1395

اعضای محترم انجمن ژنتیک ایران

 اعضای محترم انجمن ژنتیک ایران.

ضمن تشکر فراوان از مشارکت اساتید و دانشجویان محترم در فراخوان انتخاب نام برای تندیس محققین برتر و چهره های تاثیرگذار حوزه ژنتیک به اطلاع می رساند که از میان 18 نام پیشنهادی، نام “جایزه ملی ژنتیک ایران” به دلیل دارا بودن بیشترین تعداد پیشنهاد دهنده توسط کمیته علمی کنگره چهاردهم مورد تصویب واقع گردید. امیدواریم که با عنایات الهی، این جایزه و تندیس بتواند در آینده نزدیک به عنوان یک برند معتبر علمی در کشور عزیزمان مطرح شود.

با تقدیم احترام،

کمیته علمی دومین کنگره بین المللی و چهاردهمین کنگره ملی ژنتیک

1

دیدگاه ها بسته شده است