تاسیس بنیاد ژنتیک با همکاری انجمن ژنتیک ایران و سازمان بهزیستی استان تهران
30 اردیبهشت 1392
سیزدهمین کنگره ملی و اولین کنگره بین المللی ژنتیک ایران
30 اردیبهشت 1392

اساسنامه انجمن ژنتیک

فصل اول: کلیات و اهداف

 ماده 1: به‌منظور گسترش، پیشبرد و ارتقای علم ژنتیک و توسعه کمی و کیفی نیروهای متخصص و بهبود بخشیدن به امور آموزشی و پژوهشی در زمینه‌های مربوطه، انجمن ژنتیک ایران که از این پس دراین اساسنامه انجمن نامیده می‌شود، تشکیل می‌گردد.

 ماده 2: انجمن موسسه‌ای غیرانتفاعی است و در زمینه‌های علمی، پژوهشی و مشاوره‌ای فعالیت می‌کند. انجمن از تاریخ ثبت دارای شخصیت حقوقی بوده و رئیس هیأت مدیره آن نماینده قانونی انجمن می‌باشد.

 ماده 3: مرکز انجمن در شهر تهران می‌باشد و شعب آن پس از موافقت کمیسیون انجمن‌های علمی می‌تواند در هر منطقه از کشور تشکیل شود.

تبصره: هیأت مدیره می‌تواند در صورت لزوم نسبت به تغییر نشانی مرکز اصلی انجمن اقدام نماید مشروط بر آنکه موضوع در روزنامه رسمی و کثیرالانتشار اعلام و کتباً به اطلاع کمیسیون انجمن‌های علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و اعضاء برسد.

 ماده 4: انجمن از تاریخ تصویب این اساسنامه برای مدت نامحدود تشکیل می‌شود و ملزم به رعایت قوانین کشور جمهوری اسلامی ایران می‌باشد.

فصل دوم: وظایف و فعالیت‌ها

 ماده 5: به منظور نیل به هدف‌های مذکور در ماده (1) این اساسنامه، انجمن اقدامات زیر را به‌عمل خواهد آورد:
1-5- ترویج علم ژنتیک، نقد و اظهار نظر در مورد مسائل مرتبط با این علم در جامعه.
2-5- ایجاد ارتباط علمی و فرهنگی در سطح ملی و بین‌المللی بین محققان و متخصصانی که به گونه‌ای با علم ژنتیک سر و کار دارند.
3-5- همکاری با نهادهای اجرایی، علمی و پژوهشی در زمینه ارزیابی و بازنگری طرح‌ها و برنامه‌های مربوط به امور آموزشی و پژوهشی در زمینه‌های علمی و فنی موضوع فعالیت انجمن.
4-5- ترغیب، تشویق و تجلیل از پژوهشگران و استادان ممتاز.
5-5- ارائه خدمات، مشاوره‌ای، نظارتی، آموزشی و پژوهشی.
6-5- تشکیل کارگاه‌ها و دوره‌های آموزشی، هم‌اندیشی و گردهمایی‌های علمی در سطح ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی.
7-5- انتشار کتب، نشریات علمی و فعالیت‌های نرم‌افزاری.
8-5- کوشش در جهت حفظ منافع و اعتلای نظام حرفه‌ای و اخلاقی در سطوح مختلف.
9-5- تلاش در جهت حمایت از حقوق مادی و معنوی فعالین عرصه ژنتیک و ذینفعان.
10-5- ارزیابی و ممیزی آثار علمی برجسته، نوآوریها و فرضیات جدید.

فصل سوم: انواع و شرایط عضویت

 ماده 6: انواع شرایط عضویت به شرح زیر است:
1-6- عضویت پیوسته:
کلیه اعضایی که حداقل دارای درجه کارشناسی ارشد و یا دکترای حرفه‌ای در زمینه ژنتیک و رشته‌های وابسته (به تشخیص هیئت مدیره) باشند، می‌توانند به عضویت پیوسته انجمن درآیند.
2-6- عضویت وابسته:
کلیه کسانی که دارای درجه کارشناسی هستند و به نحوی در یکی از
رشته‌های وابسته به ژنتیک فعالیت می‌نمایند، می‌توانند به عضویت وابسته انجمن درآیند.

تبصره 1: افرادی که دارای درجه کارشناسی بوده و مدت 5 سال در یکی از رشته‌های وابسته به ژنتیک فعالیت نموده‌اند با تصویب هیئت مدیره می‌توانند به عضویت پیوسته انجمن درآیند.
3-6-عضویت دانشجویی:
کلیه دانشجویانی که در زمینه‌های ژنتیک و رشته‌های وابسته به تحصیل اشتغال دارند می‌توانند به عضویت دانشجویی انجمن درآیند.
4-6- عضویت افتخاری:
شخصیت‌های ایرانی و خارجی که مقام علمی آنان حائز اهمیت خاص باشد، یا در پیشبرد اهداف انجمن کمک‌های مؤثر و ارزنده‌ای نموده باشند، به پیشنهاد هیأت رئیسه گروه تخصصی مربوط و تصویب هیأت مدیره انجمن به عضویت افتخاری در می‌آیند.
5-6- عضویت حقوقی:
سازمان‌ها، مؤسسات و اشخاص حقوقی که در زمینه‌های پژوهشی، آموزشی،اجرائی و خدماتی مرتبط با علم ژنتیک فعالیت دارند می‌توانند به عضویت وابسته انجمن درآیند.
o ماده7: هر یک از اعضا سالانه مبلغی را که میزان آن توسط مجمع عمومی تعیین می‌گردد، به‌عنوان حق عضویت پرداخت خواهند کرد.

تبصره 1: پرداخت حق عضویت هیچگونه حق و ادعایی نسبت به دارایی انجمن برای عضو ایجاد نمی‌کند.

تبصره2: اعضای افتخاری انجمن از پرداخت حق عضویت معاف هستند.

 ماده8: عضویت در یکی از موارد زیر خاتمه می‌یابد:
1-8- استعفای کتبی
2-8- عدم پرداخت حق عضویت سالانه
3-8- عدم رعایت اصول و شئونات علمی که به تایید مراجع ذیصلاح رسیده و به تصویب هیات مدیره برسد.

تبصره1: تأیید خاتمه عضویت با هیأت مدیره است.

فصل چهارم: ارکان انجمن

 ماده9: ارکان اصلی انجمن عبارتند از:
الف. مجمع عمومی
ب‌. هیأت مدیره
ج‌. بازرس

الف. مجمع عمومی
 ماده 10: مجمع عمومی از گردهمایی اعضای پیوسته به صورت عادی یا فوق‌العاده تشکیل می‌شود.
1-10- مجمع عمومی عادی سالی یکبار تشکیل می‌شود و با حضور (اصالتاً یا وکالتاً) و با رأی کتبی نصف بعلاوه یک کل اعضای انجمن رسمیت می‌یابد و تصمیمات اکثریت آراء معتبر است.
تبصره: هر عضو پیوسته حداکثر می‌تواند بجای یک نفر به صورت وکالت کتبی رأی دهد.

2-10- در صورتی‌که در دعوت نخست مجمع عمومی رسمیت نیافت، جلسه دوم به فاصله حداقل بیست روز بعد تشکیل می‌شود و با هر تعداد حاضر در جلسه رسمیت خواهد یافت.

3-10-مجمع عمومی فوق‌العاده در موارد ضروری با دعوت هیأت مدیره یا بازرس و یا با تقاضای کتبی یک سوم اعضاء پیوسته تشکیل می‌شود.

تبصره 1: دعوت برای تشکیل مجمع عمومی به‌صورت کتبی یا آگهی در روزنامه کثیرالانتشار و الکترونیکی (سایت انجمن، ایمیل و پیامک) است و باید حداقل پانزده روز قبل از تشکیل مجمع به اطلاع اعضای پیوسته برسد.

تبصره 2: یک سوم اعضای پیوسته می‌توانند مستقیماً اقدام به دعوت مجمع عمومی فوق‌العاده نمایند. مشروط بر آنکه هیأت مدیره و بازرس انجمن به تقاضای آنان پاسخ منفی داده باشند و در چنین حالتی، آنان بایستی در آگهی دعوت، عدم اجابت درخواست خود توسط هیئت مدیره و بازرس را تصریح نمایند.
تبصره 3: در صورت تحقق تبصره فوق، دستور جلسه عمومی منحصراً موضوعی خواهد بود که در تقاضانامه ذکر شده است و هیأت رئیسه مجمع از میان اعضای حاضر انتخاب خواهند شد.

 ماده 11: و ظایف مجمع عمومی عادی و فوق‌العاده:
1-11-انتخابات اعضای هیئت مدیره و بازرس.
2-11- تصویب خط مشی انجمن.
3-11- بررسی و تصویب پیشنهادهای هیأت مدیره و بازرس
4-11- تعیین میزان حق عضویت.
5-11-تصویب تغییرات در مفاد اساسنامه.
6-11- عزل هیأت مدیره و بازرس.
7-11- تصویب انحلال انجمن.
8-11- بررسی و تصویب ترازنامه، صورتحساب درآمدها و هزینه‌های سال مالی گذشته و بودجه سال آتی انجمن.
9-11- تعیین روزنامه کثیرالانتشار برای درج آگهی‌های انجمن.

تبصره1: مجمع عمومی توسط هیأت رئیسه‌ای مرکب از یک رئیس، یک منشی و دو ناظر اداره می‌شود.

تبصره 2: اعضای هیأت رئیسه انجمن با اعلام و پذیرش نامزدی خود در مجمع انتخاب می‌شوند.

تبصره 3: اعضای هیأت رئیسه مجمع نباید از بین کسانی باشند که خود را در انتخابات هیأت مدیره و بازرس کاندیدا کرده‌اند.

تبصره 4: مجمع عمومی فوق‌العاده به منظور تصمیم‌گیری در مواد بندهای 5-11، 6-11 و 7-11 تشکیل می‌شود.

ب.هیأت مدیره

 ماده 12: هیأت مدیره انجمن مرکب از 7 نفر عضو اصلی و 2 نفر عضو علی‌البدل می‌باشد که هر سه سال یکبار با رأی مخفی از میان اعضای پیوسته انجمن انتخاب می‌شوند.
1-12- هیچ یک از اعضا نمی‌توانند بیش از دو دوره متوالی به عضویت هیأت مدیره انتخاب شوند.
2-12- عضویت در هیأت مدیره افتخاری است.

تبصره 1: اعضای هیئت مدیره به شرح زیر انتخاب می‌شوند:
الف)دو نفر در رشته ژنتیک انسانی
ب) سه نفر در رشته ژنتیک گیاهی
پ)دو نفر در رشته ژنتیک جانوری
ت) یک نفر در رشته ژنتیک ریزسازواره‌ها
ث) یک نفر در رشته ‌سلول‌های بنیادی
ج) از بین هریک از تخصص‌های بالا دو نفر که دارای رأی کمتر از اعضای اصلی باشند به عنوان عضو علی‌البدل انتخاب خواهند شد.

تبصره2- رؤسای شاخه‌هایی که عضو هیأت مدیره نیستند، در جلسات هیئت مدیره شرکت می‌نمایند.
3-12- هیأت مدیره حداکثر 15 روز پس از انتخاب شدن تشکیل جلسه داده و با رأی کتبی نسبت به تفکیک وظایف خود اقدام می‌نمایند.
4-12- کلیه اسناد تعهد‌آور و اوراق بهادار با امضای رئیس یا نایب‌رئیس و خزانه‌دار همراه با مهر انجمن و نامه‌های رسمی با امضای رئیس یا نایب‌رئیس معتبر است.
5-12- هیأت مدیره موظف است برحسب نیاز و حداقل هرماه یکبار تشکیل جلسه دهد. فاصله بین ارسال دعوتنامه یا تلفن با تاریخ تشکیل جلسه هیأت مدیره حداقل هفت روز است.
6-12- جلسات هیأت مدیره با حضور اکثریت اعضا رسمیت می‌یابد و تصمیمات متخذه با اکثریت آرای موافق، معتبر است.
7-12- کلیه مصوبات هیأت مدیره ثبت و پس از امضای اعضا در دفتر صورتجلسات هیأت مدیره نگهداری می‌شود.
8-12- شرکت اعضای هیأت مدیره در جلسات ضروری است و غیبت هر یک از اعضا بدون عذر موجه به تشخیص هیأت مدیره تا سه جلسه متوالی و پنج جلسه متناوب در حکم استعفای عضو غایب خواهد بود.
9-12- در صورت استعفا، برکناری یا فوت هر یک از اعضای هیأت مدیره، عضو علی‌البدل همان رشته برای مدت باقیمانده دوره عضویت به جانشینی وی تعیین خواهد شد.
10-12- شرکت بازرس در جلسات هیأت مدیره بدون داشتن حق رأی مجاز است.
11-12- هیأت مدیره موظف است ظرف حداقل 4 ماه پیش از پایان تصدی خود نسبت به فراخوانی مجمع عمومی اقدام نموده و نتایج حاصله را برای بررسی به کمیسیون انجمن‌های علمی ارسال نمایند.

تبصره: هیأت مدیره پیشین تا تأیید هیأت مدیره جدید از سوی کمیسیون انجمن‌های علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مسئولیت امور انجمن را بعهده خواهد داشت.

 ماده 13: هیأت مدیره نماینده قانونی انجمن می‌باشد و وظایف و اختیارات آن به شرح زیر است:
1-13-اداره امور جاری انجمن طبق اساسنامه و مصوبات مجمع عمومی
2-13-تشکیل شاخه‌های تخصصی، کمیته‌ها و گروه‌های علمی انجمن، تدوین آیین نامه‌های مربوطه،تعیین وظایف و نظارت بر فعالیت آنها.
3-13- هیأت مدیره می‌تواند هراقدام و معامله‌ای را که ضروری بداند در مورد نقل و انتقال اموال غیر‌منقول و تبدیل به احسن یا ترهین و فک رهن و استقراض به استثنای واگذاری قطعی اموال غیر‌منقول که مستلزم تصویب مجمع عمومی است، انجام دهد.
4-13- جز در باره موضوعاتی که به موجب مفاد اساسنامه اخذ تصمیم و اقدام در باره آنها در صلاحیت خاص مجامع عمومی است، هیأت مدیره کلیه اختیارات لازم برای اداره امور را مشروط به رعایت حدود موضوع فعالیت انجمن دارا می‌باشد.
5-13- تهیه گزارش سالانه، تنظیم تراز مالی، صورتحساب درآمدها و هزینه‌های انجمن برای تصویب در مجمع عمومی و ارائه به مرجع نظارتی در موعد مقرر .
6-13- اقامه دعاوی و پاسخگویی به دعاوی اشخاص حقیقی و حقوقی در تمام مراجع و مراحل دادرسی با حق تعیین وکیل و حق توکیل به غیر.
7-13- انتخاب و معرفی نمایندگان انجمن برای شرکت در کمیته‌ها، کمیسیون‌ها، شوراها، مجامع علمی داخلی و خارجی .

8-13- اجرای طرح‌ها و برنامه‌های علمی در چارچوب وظایف انجمن
9-13- جلب هدایا و کمک‌های مالی.
10-13- اهدای بورس‌های تحقیقاتی و آموزشی.
11-13- اتخاذ تصمیم در مورد عضویت انجمن در مجامع علمی داخلی و خارجی با رعایت قوانین و مقررات جاری کشور.
12-13-ارسال گزارش‌های لازم به کمیسیون انجمن‌های علمی ورازت علوم، تحقیقات و فناوری.
13-13- انجام مکاتبات مرتبط با فعالیت انجمن با اشخاص حقوقی و حقیقی.

ج. بازرس یا بازرسان
 ماده 14: مجمع عمومی عادی یک نفر را به‌عنوان بازرس اصلی و یک نفر را به‌عنوان بازرس علی‌البدل برای مدت 3 سال انتخاب می‌نماید.

تبصره: انتخاب مجدد بازرس بلامانع است.

 ماده 15: وظایف بازرس به‌شرح زیر است:
1-15- بررسی اسناد و دفاتر مالی انجمن و تهیه گزارش برای مجمع عمومی.
2-15- بررسی گزارش سالانه هیأت مدیره و تهیه گزارش از عملکرد انجمن برای اطلاع مجمع عمومی.

3-15-گزارش هرگونه تخلف هیأت مدیره از مفاد اساسنامه به مجمع عمومی.

تبصره: کلیه اسناد و مدارک انجمن اعم از مالی و غیرمالی در هر زمان و بدون قید و شرط باید از سوی هیأت مدیره برای بررسی در دسترس بازرس قرار گیرد.

فصل پنجم: شاخه‌های تخصصی، کمیته‌ها و گروه‌های علمی انجمن

 ماده 16 : انجمن می‌تواند شاخه‌های تخصصی و کمیته‌های زیر را براساس شرح وظایفی که در آیین‌نامه اجرایی تعیین می‌شود تشکیل دهد:
1-16- شاخه‌های تخصصی شامل: شاخه گیاهی، شاخه انسانی، شاخه جانوری، شاخه ذخایر ژنتیکی و شاخه پروکاریوت‌ها و سلول‌های بنیادی.
2-16- کمیته‌ها شامل:
– کمیته بودجه، تشکیلات و حقوقی
– کمیته پذیرش، روابط عمومی و بین‌الملل
– کمیته آموزش و پژوهش
– کمیته ارتباط با تولید و تجاری‌سازی
– کمیته مناطق و دانشجویی
– کمیته انتشارات و فناوری اطلاعات.
3-16- تهیه و تصویب آئین‌نامه اجرایی، تشکیل شاخه‌های تخصصی، کمیته‌ها، گروه‌های تخصصی و شرح وظایف آنها با هیئت مدیره انجمن است.

 ماده 17- هیئت رئیسه شاخه‌های تخصصی شامل 5 نفر عضو اصلی و 2 نفر علی البدل می‌باشد که با رأی مستقیم اعضاء هر شاخه انتخاب می‌شوند.
تبصره 1- هر شاخه تخصصی دارای یک مدیر می‌باشد که توسط هیئت مدیره انجمن انتخاب می‌شوند.
تبصره 2- اعضاء کمیته‌ها توسط هیئت مدیره انجمن انتخاب و با ابلاغ حکم به‌وسیله رئیس انجمن منصوب می‌گردند.

فصل ششم: بودجه و مواد متفرقه
 ماده 18: منابع مالی انجمن عبارتند از:
1-18- حق عضویت اعضا.
2-18- درآمدهای ناشی از ارائه خدمات آموزشی، پژوهشی، مشاوره‌ای،کارگاه‌ها و دوره‌های آموزشی، هم‌اندیشی و گردهمایی علمی.
3-18- درآمدهای ناشی از انتشار کتب و نشریات علمی به‌صورت سخت‌افزاری و نرم‌افزاری.
4-18- دریافت هدایا وکمک‌های داخلی و خارجی.
5-18- کلیه عواید و درآمدهای انجمن صرف اهداف موضوع ماده 5 این اساسنامه خواهد شد.

 ماده 19: درآمدها و هزینه‌های انجمن در دفاتر قانونی ثبت و شرح آن هر سال به تصویب مجمع عمومی خواهد رسید.

 ماده 20: کلیه وجوه انجمن در حساب مخصوصی به نام انجمن نزد یکی از بانک‌های معتبر کشور نگهداری می‌شود.

 ماده 21: هیچ‌یک از مؤسسین یا اعضاء هیئت مدیره انجمن حق برداشت یا تخصیص هیچ‌گونه سودی اعم از سود سهام یا سرمایه را نداشته، خود و وابستگان درجه یک آنها نمی‌توانند مبادرت به انجام معامله با انجمن نمایند.

ماده 22: کلیه مدارک و پرونده‌های مالی و غیرمالی مرتبط با فعالیت‌های انجمن در محل دفتر مرکزی انجمن نگهداری می‌شود و در مواقع لازم در اختیار مراجع نظارتی و سایر مراجع ذیصلاح قرار خواهد گرفت.

ماده 23: هرگونه اصلاح و تغییر در مفاد اساسنامه پس از تصویب مجمع عمومی انجمن و تأیید کمیسیون انجمن‌های علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری معتبر است.

 ماده 24 : انجمن حق هیچ‌گونه وابستگی به گروه‌ها و احزاب سیاسی را ندارد.

 ماده 25: در صورت تصویب انحلال انجمن توسط مجمع عمومی همان مجمع هیأت تسویه‌ای را برای پرداخت دیون و وصول مطالبات انجمن انتخاب خواهد کرد. هیأت تسویه موظف است پس از وصول مطالبات و پرداخت بدهی‌ها، کلیه دارایی‌های منقول و غیرمنقول انجمن را با نظر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به مؤسسات آموزشی یا پژوهشی کشور واگذار کند.

 ماده 26: این اساسنامه مشتمل بر 6 فصل و 26 ماده و 20 تبصره و 68 زیر ماده در 13 صفحه در جلسه مورخ 17/10/92مجمع عمومی فوق‌العاده اصلاح گردید.

 

 

 

 

1

دیدگاه ها بسته شده است