آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده سالیانه انجمن ژنتیک ایران

دومین کنگره بین المللی و نهمین کنگره ملی سرطان پستان
2 آگوست 2017
جشنواره فیلم سلامت از 1 الی 5 شهریور ماه 96 در سالن سینمایی پردیس چارسو
23 آگوست 2017

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده سالیانه انجمن ژنتیک ایران

 
آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده سالیانه انجمن ژنتیک ایران
بدینوسیله از اعضای محترم انجمن ژنتیک ایران دعوت به عمل می آید تا در جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده که در روز چهارشنبه مورخ 1396/06/08ساعت 18 به نشانی کرج، بلوار شهید فهمیده، سالن همایش های موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر تشکیل می‌شود، حضور به هم رسانند.
دستور جلسه:
1. گزارش عملکرد انجمن2.گزارش مالی و تصویت تراز مالی سال گذشته
3. گزارش بازرس

1

دیدگاه ها بسته شده است